موتور تیبا روی شاهین سوار می گردد

به گزارش مجله بهسان، با‭ ‬اعلام‭ ‬رسمی‭ ‬شرکت‭ ‬سایپا،‭ ‬قرار‭ ‬شده‭ ‬موتور‭ ‬هشت‭ ‬سوپاپ‭ ‬و‭ ‬توربو‭ ‬تیبا‭ ‬که‭ ‬108‭ ‬اسب‭ ‬قدرت‭ ‬دارد،‭ ‬روی‭ ‬سدان‭ ‬مدرن‭ ‬شاهین‭ ‬سوار‭ ‬شود‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پیشرانه‭ ‬شانسی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬دارد؟

موتور تیبا روی شاهین سوار می گردد

خب‭ ‬بی هیچ‭ ‬تعارفی‭ ‬اصلا‭ ‬انتظار‭ ‬نداشتیم‭ ‬سایپا‭ ‬سراغ‭ ‬ساده ترین‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬سناریوی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬پیشرانه‭ ‬شاهین‭ ‬برود‭. ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬انتظار‭ ‬نداشتیم‭. ‬تصور‭ ‬می کردیم‭ ‬ ‭ ‬این‭ ‬پیشرانه‭ ‬در‭ ‬اولویت های‭ ‬بعدی‭ ‬شرکت‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬خب‭ ‬نصب‭ ‬توربوشارژر‭ ‬امروزه‭ ‬به‭ ‬ساده ترین‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬شرکت های‭ ‬خودروسازی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬اغلب‭ ‬از‭ ‬شر‭ ‬هزینه‭ ‬گزافی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬بابت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬جدید‭ ‬بدهند،‭ ‬رها‭ ‬می کند‭. ‬خب‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬امکان،‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬سراغ‭ ‬پیشرانه های‭ ‬هشت‭ ‬سوپاپ‭ ‬برویم‭. ‬کاری‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬صورت‭ ‬می گرفت‭ ‬احتمالا‭ ‬موتور‭ ‬شاهین‭ ‬مشخصات‭ ‬جالب تری‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬قدرت‭ ‬108‭ ‬اسبی‭ ‬و‭ ‬گشتاور‭ ‬165‭ ‬نیوتن‭ ‬متری،‭ ‬حداقل‭ ‬140‭ ‬اسب‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬نیوتن‭ ‬متر‭ ‬گشتاور‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬خریداران‭ ‬می داد‭. ‬ارقامی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سدانی‭ ‬اقتصادی،‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬شهری‭ ‬همچون‭ ‬شاهین‭ ‬کشش‭ ‬بهتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬می آورد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬طراحی‭ ‬مناسب،‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬فنی‭ ‬متعاد ل تری‭ ‬می رساند‭. ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬منتقدان‭ ‬سایپا‭ ‬می گویند‭ ‬این‭ ‬قدرت‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬آرایش‭ ‬فنی‭ ‬موتور‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬سوپاپ‭ ‬به‭ ‬16‭ ‬سوپاپ‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬در‭ ‬آلیاژهای‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬رفته‭ ‬در‭ ‬موتور،‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬می توانست‭ ‬زمینه‭ ‬ارتقای‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭. ‬

حالا‭ ‬اما‭ ‬فعلا‭ ‬ماییم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬هشت‭ ‬سوپاپ‭ ‬توربو‭. ‬خب‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬دنا‭ ‬پلاس،‭ ‬چری‭ ‬آریزو5،‭ ‬ام جی‭ ‬360‭ ‬معمولی‭ ‬یا‭ ‬بسترن‭ ‬B30،‭ ‬این‭ ‬پیشرانه‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬گروه‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬موتور‭ ‬دنا‭ ‬طبیعتا‭ ‬با‭ ‬115‭ ‬اسب‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬155‭ ‬نیوتن‭ ‬متر‭ ‬گشتاور‭ ‬بهترین‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬200‭ ‬سی سی‭ ‬حجم‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬سامانه‭ ‬توربو‭ ‬هم‭ ‬مجهز‭ ‬نیست‭. ‬موتور‭ ‬تنفس‭ ‬طبیعی‭‬ام جی‭ ‬360‭ ‬معمولی‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬1500سی سی‭ ‬110‭ ‬اسب‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬135‭ ‬نیوتن متر‭ ‬گشتاور‭ ‬دارد‭. ‬پیشرانه‭ ‬چری‭ ‬آریزو5‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬توان‭ ‬116‭ ‬اسب‭ ‬و‭ ‬گشتاور‭ ‬141‭ ‬نیوتن متر‭ ‬قدرت‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬حجم‭ ‬1500سی سی‭ ‬به‭ ‬خریداران‭ ‬می دهد‭. ‬موتور‭ ‬بسترن‭ ‬B30‭ ‬اما‭ ‬وضعیتی‭ ‬مشابه‭ ‬شاهین‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬موتور‭ ‬به‭ ‬سامانه‭ ‬توربو‭ ‬مجهز‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬16‭ ‬سوپاپ‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬زمان بندی‭ ‬متغیر‭ ‬سوپاپ ها‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬1600‭ ‬سی سی‭ ‬107‭ ‬اسب‭ ‬قدرت‭ ‬و‭‬151‭ ‬نیوتن‭ ‬متر‭ ‬گشتاور‭ ‬دارد‭.‬

خب‭ ‬مشخصات‭ ‬موتور‭ ‬رقبای‭ ‬برتر‭ ‬این‭ ‬کلاس‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬واضح‭ ‬سطحی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬شاهین‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬می دهند‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬نیست‭. ‬منابع‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬سایپا‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬دلیل‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬گویا‭ ‬سایپا‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬پایین‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬رده ای‭ ‬قابل‭ ‬دستیابی‭ ‬برای‭ ‬طیف‭ ‬وسیع تری‭ ‬از‭ ‬خریداران‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬احتمالا‭ ‬در‭ ‬گام های‭ ‬بعدی‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬موتور‭ ‬سطوح‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬بیرون‭ ‬می کشد‭. ‬کاری‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬خودرو‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬موتور‭ ‬EF7‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬توانسته‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیشرانه های‭ ‬پرتوان تر‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬استراتژی‭ ‬بپوشاند‭.‬

منبع: دیوار
انتشار: 11 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: behsanshop.ir شناسه مطلب: 870

به "موتور تیبا روی شاهین سوار می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موتور تیبا روی شاهین سوار می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید