معماری شهری دچار آشفتگی شده است

به گزارش مجله بهسان، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: ضوابط روی کاغذ معین می گردد اما در اجرا دچار آشفتگی هستیم.

معماری شهری دچار آشفتگی شده است

به گزارش مجله بهسان، احمد محمدی در جلسه سیما و منظر شهری که به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید، اظهار کرد: طراحی معماری برخلاف سایر رشته های مرتبط با ساختمان با بعد معنوی افراد نیز در ارتباط است و هم معماری بر روحیه افراد تأثیر دارد و هم روحیه افراد بر سبک معماری اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه روس ها به بناهای بزرگ و مستحکم علاقه دارند، بیان نمود: اکنون ما دچار آشفتگی در معماری شدیم و برای بهبود معماری، ابتدا باید ذهن جامعه را منظم کنیم و سپس انتظار آرامش در طراحی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، با بیان اینکه نقشه ها در این سازمان در شش بخش کنترل می گردد، توضیح داد: طراحان روی کاغذ همه ضوابط را رعایت می نمایند اما در اجرا با معین جریمه و اخذ آن، ضوابط و مقررات ساختمان سازی ار بین می رود.

وی ادامه داد: دور زدن ضوابط فقط هزینه بهره برداران را بالا می برد و خروجی برای شهر ندارد اما هر کجا مدیریت شهری قاطعانه ایستادگی نموده، نتیجه بهتری حاصل شده است. برای بهبود سیما و منظر شهری، ضوابط معین شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز باید مدنظر قرار گیرد.

این مسئول، به رعایت قوانین و ضوابط از طرف همه اقشار جامعه تأکید کرد و گفت: بی عدالتی سبب آشفتگی و به هم ریختگی در شهر می گردد و باید مراقب بود تا دستورالعمل هایی که برای رعایت ضوابط معین می گردد، تبدیل به پول نگردد، بلکه تبدیل به کار گردد.

محمدی با اشاره به اینکه با اضافه تراکم ساختمان ها، هجومی از طرف بناها به سمت معابر شهر داریم، اظهار داشت: برای کنترل نما، احتیاج به کار فرهنگی داریم و باید از تجریبات نمونه های موفق استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان: هزینه تخلف را باید بالا ببریم

در ادامه این جلسه، مهرداد سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اظهار کرد: در حوزه ساختمان سازی، قوانینی وضع شده و چک لیست هایی برای رعایت ضوابط تهیه شده اما نکته قابل توجه این است که کمیت می تواند تبدیل به چک لیست گردد ولی کیفیت قابلیت اندازه گیری ندارد.

وی، تشکیل کمیته نما را راهکاری مناسب برای بهبود سیما و منظر شهری دانست و گفت: باید با تشکیل این کمیته صندلی ها، حقوق و مسئولیت ها به درستی تعیین گردد و احتمال انحصاری شدن و جهت دار شدن فعالیت ها از بین برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان به بالا بردن هزینه تخلف برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی تأکید کرد و گفت: شهرداری بخشی از راه چاره است اما همه آن نیست.

وی توضیح داد: استفاده از نظام تشویقی یکی از راهکارهایی است که می توان مردم را به طراحی نمای مناسب ترغیب کرد و در این راستا می توان نمای برتر و مجری برتر را انتخاب و برای آن ها جوایزی در نظر گرفت.

سلطانی با اشاره به اینکه برای برخی خیابان ها، طرح هایی به عنوان الگوهای معماری تهیه شده است، بیان نمود: می توان برای افرادی که از این الگوها پیروی و ضوابط را رعایت می نمایند، تخفیف هایی در نظر گرفت.

همچنین در ادامه این جلسه، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز گفت: معماری از حوزه تخیل نشأت می گیرد نه از حوزه تعقل و برای کنترل چک لیست ها در بخش نماسازی با شاخص های کمی نمی توان به درستی نظرات را اعمال کرد و مسئولیت این کار را باید افرادی با گرایش معماری و یا شهرسازی برعهده بگیرند.

زهره ترابی یادآور شد: اکنون چهره اغلب نماها چهره سرزنده ای ندارد. مصالح استاندارد باید مورد تأیید مرکز تحقیقات مسکن باشد؛ چرا که کاربرد و نوع استفاده آن نیز در استاندارد بودن ساختمان دخیل است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان عنوان نمود: معین مجری تخصصی نما برای هویت بخشی به منظر شهری

به گزارش مجله بهسان، یحیی نصیرا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز اظهار کرد: نمای ساختمان گذشته از مباحث سازه ای و زیبایی شناختی، در مباحث کنترل انرژی در بناها نیز موثر است.

وی، پیشنهاد تعریف مجری تخصصی نما را عنوان نمود و اضافه نمود: نما و منظر شهری احتیاجمند اعمال تغییرات اساسی است و با تعریف مجری تخصصی راحت تر می توانیم نما و منظر شهری را تغییر دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به داشتن دید همه جانبه در طراحی و اجرای نمای ساختمان تاکید نمود و گفت: ممکن است یک ساختمان به تنهایی زیبا باشد اما در مجموع در محیط شهری زیبایی لازم را نداشته باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار زنجان نیز در ادامه این جلسه، توضیح داد: دغدغه ما در بحث سیما و منظر شهری این است که فقط به اسکلت ساختمان توجه نکنیم و موضوعاتی همچون احیای فرهنگ معماری ـ ایرانی و هویت سنتی را در نظر بگیریم اما نتوانسته ایم این چرخه را به درستی کنار هم قرار دهیم.

مهدی بیات با اشاره به اینکه بخشی از ساختمان های شهر شخصی ساز است، یادآور شد: در این بین حتی ساختمان های دولتی و اداری نیز فاقد هویت شهری است، در حالی که باید به عنوان الگوی معماری شهر باشد.

وی به تمایز قسمت های سنتی و مدرن در شهر در بخش سیما و منظر تأکید کرد و اضافه نمود: حساسیت در رعایت نماهای دارای هویت و ارزش را باید از بافت های سنتی و شیت بازار شروع کرد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان: هویت گنگ شهری، احتیاجمند احیا است

به گزارش مجله بهسان، حمیدرضا حمیدی رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان، اظهار داشت: در موضوع سیما و منظر شهری، سازمان نظام مهندسی ساختمان می تواند در کنار شورا قرار گیرد و باید چالش هایی مانند نوع ابزار برای اجبار مالک در رعایت اصول، به حداقل رساندن هزینه های اضافی و حفظ یکپارچگی نما، حتی با افزایش طبقات مورد آنالیز قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از هویت شهری را می توان در نما جست وجو کرد، یادآور شد: در هر دوره از تاریخ، هویت تعیینی از معماری آن دوره داشتیم اما در 40 سال اخیر هویت معماری و شهرسازی برای ما گنگ و بی معنا شده است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: اکنون سبک معماری در بناها ناتعیین است و آیتم های لازم برای کنترل نما را در اختیار نداریم؛ دلیل اینکه نمی توانیم نمای ساختمان ها را کنترل کنیم این است که اشخاص آن را می سازند و هیچ دستورالعمل بازدارنده ای در این خصوص وجود ندارد.

این مسئول، پیشنهاد واگذاری طراحی و اجرای نمای ساختمان ها به شرکت های ذی صلاح و دارای هویت حقوقی را عنوان نمود و اضافه نمود: می توانیم رعایت نمای هویت بخش را با فازبندی و حساسیت در بافت مرکزی یا ساختمان های بزرگ شروع کنیم.

حمیدی به ارائه ضوابط حداقلی تاکید نمود و گفت: طراحی و اجرای نما باید در قالب مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز بیان نمود: طراحی شهری جزو حقوق عمومی است و به اندازه کافی قوانین و مقررات در بخش ساختمان وجود دارد.

رحیم توسلیان اظهار داشت: وقتی معماری بومی یا ضوابط خاصی را برای نماسازی مطرح می کنیم، این کار به موجود بودن مصالح در آن منطقه نیز بستگی دارد و بوم محور بودن طرح ها مورد تأکید است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 20 اردیبهشت 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: behsanshop.ir شناسه مطلب: 97

به "معماری شهری دچار آشفتگی شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معماری شهری دچار آشفتگی شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید