تماس با مجله بهسان

جهت تماس با مجله بهسان میتوانید از طریق ایمیل یا به وسیله فرم تماس اقدام مایید، ما از دریافت انتقادات و پیشنهادات شما خوشحال خواهیم شد.

* از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید (اطلاعات تماس شما در سایت نمایش داده نخواهد شد)